ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 8 الی 16 پنج شنبه 8 الی 13