نمایندگی مدیران خودرو اصفهان - سلامتیان خودرو

حوزه فعالیت

واحد فروش

اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از چهار راه شریف ، مقابل خیابان درخشان

واحد خدمات

اصفهان، خیابان امام خمینی، نرسیده به سه راه امیرکبیر، مقابل خیابان باباگلی