ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8الی9:30 پنجشنبه:8الی9:30
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 7:30الی 12:30 نوبت عصر:از 14:30الی 17:30 پنجشنبه:از 7:30الی 13

آدرس:
نمایشگاه(1)و تعمیرگاه:شیراز،بلوار امیرکبیر،جنب مخابرات امیرکبیر.
نمایشگاه(2):شیراز،خیابان برق،روبروی کوچه10،ساختمان ارشیا

شماره تماس :
فروش(1)و خدمات پس از فروش:07138333114
فروش(2):07132320567

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو : tashvirmvm.com