کد 285 فارس

نمایندگی مدیران خودرو شیراز - تشویر

حوزه فعالیت

واحد فروش

شیراز، بلوار دکتر حسابی(بلوار صنایع)، نبش خیابان آدینه

واحد فروش

شیراز، میدان آزادی

واحد خدمات

شیراز،بلوار امیرکبیر،جنب مخابرات امیرکبیر