ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:7الی9 پنجشنبه:7الی 8
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه از 7:45الی 16 پنجشنبه:از 7:45الی 13:30

نمایشگاه:مشهد، بلوار وکیل آباد، بعد از پل سیدرضی، نرسیده به وکیل آباد23.
تعمیرگاه:مشهد، حد فاصل میدان خیام و میدان امام حسین

شماره تماس :
فروش:05136018133
خدمات پس از فروش:05137576606,05137533900

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 268 : www.siyasigroup.com