نمایندگی مدیران خودرو مشهد - سیاسی

حوزه فعالیت

واحد فروش

مشهد، بلوار وکیل آباد، بعد از پل سیدرضی، نرسیده به وکیل آباد23.

واحد خدمات

مشهد، حد فاصل میدان خیام و میدان امام حسین