ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 11 ، عصـر ساعت 14 الی 15:30 پنج شنبه:از 7:30 الی 10
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه: نوبت صبح: از 7:30 الی 12:30 نوبت عصر: از 14 الی 17 پنجشنبه: از 7:30 الی 12:30

نمایشگاه: خميني شهر،بلوار شهيد اشرفي اصفهاني،روبروي داروخانه دکتر هنرجو.
خدمات پس از فروش:خمینی شهر،بلوار آزادگان،جنب سازمان تامین اجتماعی

شماره تماس :
فروش:03133650186
خدمات پس از فروش:03133644482