ساعت پذیرش و کار : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 21:00 پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 21:00

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 264 : khajvandi.ir