کد 246 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - حیدری

حوزه فعالیت

واحد فروش

تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه شریف، پلاک 481

واحد فروش

تهران، خیابان فاطمی،جنب وزارت کشور، پلاک73

واحد خدمات

تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه شریف، پلاک 481