کد 244 گیلان

نمایندگی مدیران خودرو رشت - بنیان خودرو زرین

حوزه فعالیت

واحد فروش

رشت، کیلومتر 5جاده رشت_انزلی، جنب کوچه سعدی

واحد فروش

رشت، پل جانبازان، ابتدای کمربندی خرمشهر

واحد خدمات

رشت، منطقه آزاد انزلی، روبروی مرکز شماره گذاری