کد 235 فارس

نمایندگی مدیران خودرو شیراز - دل افکار

حوزه فعالیت

واحد فروش

شیراز،امیر کبیر،بالاتر ازچهارراه ریشمک،روبروی آتش نشانی

واحد فروش

جهرم،فلکه اسدزاده، ابتدای بلوار رهبری،روبروی بریدگی اول(کارخانه نمک قدیم)

واحد خدمات

شیراز،امیر کبیر،بالاتر ازچهارراه ریشمک،روبروی آتش نشانی