نمایندگی مدیران خودرو سبزوار - کویر خودرو سربداران

حوزه فعالیت

واحد فروش

سبزوار، خیابان بهار، حدفاصل پارک فاطمی و کوچه بهار 9

واحد خدمات

سبزوار،ضلع جنوبی میدان سربداران