ساعات پذیرش: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 9:30 –
ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 تا 15:30 -پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 12:30

آدرس:
کرمان،بلوار شیراز،بعد از کوچه شماره یک.
تعمیرگاه:جاده شرف آباد،کوچه قائم 47

شماره تماس :
فروش:03432439045
خدمات پس از فروش:03432752664