ساعت پذیرش : شنبه تا چها شنبه 7:30الی17:00 پنج شنبه7:30الی 12:00
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح7:30الی12:30 نوبت عصر14:00الی 18:00 پنج شنبه7:30 الی 14:00

آدرس:
نمایشگاه: تنکابن، خیابان چالوس، جنب هتل امپراطور.
تعمیرگاه:تنكابن ،خیابان چالوس ،جنب اداره منابع طبیعی

شماره تماس :
فروش:01154274395
خدمات پس از فروش:01154275000,01154270101