نمایندگی مدیران خودرو گرگان - جلالی

حوزه فعالیت

واحد فروش

گرگان، خیابان باهنر، روبروی پارک باهنر، نبش باهنر 4

واحد خدمات

گرگان، خیابان شهید بهشتی، انتهای بلوار جرجان، روبروی شرکت گواه