نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه(1)و تعمیرگاه:زاهدان،خیابان شهید طباطبائی،شهید طباطبائی9. – 05433515480
نمایشگاه(2):زاهدان،خیابان خرمشهر،خرمشهر10 – 05433426467

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه:زاهدان،خیابان شهید طباطبائی،شهید طباطبائی9. – 05433515490

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00
عصر 19:00 – 15:00 19:00 – 15:00  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴