نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه(۱)و تعمیرگاه:زاهدان،خیابان شهید طباطبائی،شهید طباطبائی۹. – ۰۵۴۳۳۵۱۵۴۸۰
نمایشگاه(۲):زاهدان،خیابان خرمشهر،خرمشهر۱۰ – ۰۵۴۳۳۴۲۶۴۶۷

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه:زاهدان،خیابان شهید طباطبائی،شهید طباطبائی۹. – ۰۵۴۳۳۵۱۵۴۹۰

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴