ساعت پذيرش : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح: 8 الي 13 نوبت عصر: 15 الي 16 پنجشنبه : از 8 تا 10
ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح: از 8 الي 13 نوبت عصر: از 15 تا 17 پنجشنبه : از 8 الي 13

آدرس:
نمایشگاه: آمل، 500متر داخل کمربندی هراز به هزار سنگر سمت چپ
تعمیرگاه: آمل،خیابان تهران(هراز)،نرسیده به پلیس راه قدیم،روبروی پل روگذر،پلاک1

شماره تماس : 01144235926