ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه : -صبح 8 الی 12 -عصر :13 الی 15 -پنجشنبه: 8 الی 12
ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه: صبح 8 الی 12 عصر:13 الی 17 پنجشنبه : 8 الی 13

آدرس:
نمایشگاه 1: گنبد کاووس،میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت، بعد از ایران خودرو تلفن:01733540450
نمایشگاه 2: علی اباد کتول- خیابان امام رضا-روبروی ترمینال مسافربری تلفن 01734238312

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 173 : mvmdashti.ir