نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: شهرکرد، خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران،خیابان اول، ساختمان مدیران خودرو – 03832279591 

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: شهرکرد، خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران،خیابان اول، ساختمان مدیران خودرو – 03831193

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00
عصر 18:00 – 14:45 18:00 – 14:45  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴