نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: شهرکرد، خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران،خیابان اول، ساختمان مدیران خودرو – ۰۳۸۳۲۲۷۹۵۹۱ 

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: شهرکرد، خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران،خیابان اول، ساختمان مدیران خودرو – ۰۳۸۳۱۱۹۳

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۸:۰۰ – ۱۴:۴۵ ۱۸:۰۰ – ۱۴:۴۵  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴