ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 9:30 پنج شنبه از 8تا 9:30
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح از 8تا 13 عصر از 15تا 18 پنج شنبه از 8تا 13