نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه 1 و تعمیرگاه: رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره 1،روبروی اداره صنایع – 2-03434287710
نمایشگاه2: میدان علی بن ابی طالب ابتداری بلوار فتح نبش جانبازان – 03434287712

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره 1،روبروی اداره صنایع – 03434287711

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح 12:30 – 08:00 12:30 – 08:00 13:00 – 08:00
عصر 19:30 – 16:00 18:30 – 14:30  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴