نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه ۱ و تعمیرگاه: رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره ۱،روبروی اداره صنایع – ۲-۰۳۴۳۴۲۸۷۷۱۰
نمایشگاه۲: میدان علی بن ابی طالب ابتداری بلوار فتح نبش جانبازان – ۰۳۴۳۴۲۸۷۷۱۲

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره ۱،روبروی اداره صنایع – ۰۳۴۳۴۲۸۷۷۱۱

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۲:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۳۰ – ۱۶:۰۰ ۱۸:۳۰ – ۱۴:۳۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴