ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 7:30الی 11 -نوبت عصر:از 14:30الی 17 -پنجشنبه:از 7:30الی 11
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 7:30الی 12 -نوبت عصر:از 14:30الی 18 -پنجشنبه:از 7:30الی 13

آدرس:
نمایشگاه 1 و خدمات پس از فروش: رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره 1،روبروی اداره صنایع
نمایشگاه2: میدان علی بن ابی طالب ابتداری بلوار فتح نبش جانبازان

شماره تماس :
فروش:2-03434287710
خدمات پس از فروش:03434287711
فروش2: 03434287712