کد 156 کرمان

نمایندگی مدیران خودرو رفسنجان - میرزائی

حوزه فعالیت

واحد فروش

رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره 1،روبروی اداره صنایع

واحد فروش

رفسنجان، میدان علی بن ابی طالب، ابتدای بلوار مفتح، نبش جانبازان

واحد خدمات

رفسنجان، بلوار امام رضا،جنب نمایندگی سایپا شماره 1،روبروی اداره صنایع