لغو امتیاز شده

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از  12:30-07:30 – نوبت عصر:از ۱۸:۰۰-۱۵:۰۰  –  پنجشنبه:از ۷:۳۰الی ۱۲:۳۰
ساعت پذیرش خدمات : ۰۹:۳۰-۰۷:۳۰ ساعت کار: ۱۲:۳۰-۰۹:۰۰

آدرس:
نمایشگاه(۱) و تعمیرگاه: بم، خیابان آیت الله کاشانی۴
نمایشگاه(۲):ریگان،خیابان آیت الله خامنه ای

شماره تماس :
فروش(۱): ۰۳۴۴۴۲۱۲۶۲۱
خدمات پس از فروش: ۰۳۴۴۴۲۱۳۲۴۲
فروش(۲):۰۹۱۳۳۴۴۴۸۸۹