کد 101 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو تهران

حوزه فعالیت

واحد خدمات

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، روبروی فروشگاه سپه، انتهای خیابان سی ام، مرکز تعمیرات خودرو (صافکاری و نقاشی)