نمایندگی مدیران خودرو مرکزی

لیست نمایندگی چری و مدیران خودرو استان مرکزی
به همراه اطلاعات تماس و ساعات کاری نمایشگاه و ساعات پذیرش خدمات پس از فروش نمایندگی

نمایندگی مدیران خودرو مرکزی کد 158

نمایندگی خدمات پس از فروش مدیران خودرو اراک – شاپوری ۱۵۸

خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف

08632247106

08632247106

نمایندگی مدیران خودرو مرکزی کد 424

نمایندگی خدمات پس از فروش مدیران خودرو اراک – محمدی ۴۲۴

اراک بلوار سردشت روبروی مرکز سازامانی جامع

08632768008

08632768004