جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 - ویژه بهار ۹۸

(بدون نیاز به چک)

مدیران خودرو  MVM X22 MT ساده :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT

138،400،000

55،360،000 ۱۲ ماهه هر ماه 7،885،000
۲۴ ماهه 4،466،000
۳۶ماهه 3،360،500
۴۸ماهه 2،836،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT

قیمت خودرو:
138،400،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

55،360،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 7،885،000
۲۴ماهه - 4،466،000
۳۶ماهه - 3،360،500
۴۸ماهه - 2،836،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT Luxury لاکچری :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Luxury

141،000،000

56،400،000 ۱۲ ماهه هر ماه 8،033،000
۲۴ ماهه 4،550،000
۳۶ماهه 3،423،000
۴۸ماهه 2،889،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

قیمت خودرو:
141،000،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

56،400،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 8،033،000
۲۴ماهه - 4،550،000
۳۶ماهه - 3،423،000
۴۸ماهه - 2،889،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT sport Excellent اسپرت اکسلنت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Sport Excellent

145،100،000

58،040،000 ۱۲ ماهه هر ماه 8،266،000
۲۴ ماهه 4،682،000
۳۶ماهه 3،523،000
۴۸ماهه 2،972،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

قیمت خودرو:
145،100،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

58،040،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 8،266،000
۲۴ماهه - 4،682،000
۳۶ماهه - 3،523،000
۴۸ماهه - 2،972،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT Excellent Sport اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Excellent Sport

147،600،000

59،040،000 ۱۲ ماهه هر ماه 8،409،000
۲۴ ماهه 4،762،000
۳۶ماهه 3،583،000
۴۸ماهه 3،023،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Excellent Sport

قیمت خودرو:
147،600،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

59،040،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 8،409،000
۲۴ماهه - 4،762،000
۳۶ماهه - 3،583،000
۴۸ماهه - 3،023،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Luxury اتومات لاکچری:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Luxury

159،800،000

63،920،000 ۱۲ ماهه هر ماه 9،103،000
۲۴ ماهه 5،155،000
۳۶ماهه 3،878،000
۴۸ماهه 3،272،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Luxury

قیمت خودرو:
159،800،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

63،920،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 9،103،000
۲۴ماهه - 5،155،000
۳۶ماهه - 3،878،000
۴۸ماهه - 3،272،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Excellent Sport اتومات اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Excellent Sport

166،500،000

66،600،000 ۱۲ ماهه هر ماه 9،484،000
۲۴ ماهه 5،370،000
۳۶ماهه 4،041،000
۴۸ماهه 3،409،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

قیمت خودرو:
166،500،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

66،600،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 9،484،000
۲۴ماهه - 5،370،000
۳۶ماهه - 4،041،000
۴۸ماهه - 3،409،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22

مدیران خودرو  MVM X22 MT Excellent Sport دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Excellent Sport

140،500،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Excellent Sport

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

140،500،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 MT Luxury دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Luxury

134،200،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

134،200،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو  MVM X22 MT دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT

131،800،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

131،800،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو  MVM X22 MT Sport Excellent دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Sport Excellent

138،100،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

138،100،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Luxury اتومات:

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 AT Luxury

167،000،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

167،000،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Excellent Sport اتومات :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 AT Excellent Sport

174،000،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

174،000،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s